1. آرد ذرت، آرد سفيد، چيلي، نمك و فلفل را در پاكتي بريزيد و خوب مخلوط كنيد.
2. مرغ‌ها را در پاكت بريزيد، پاكت را تكان دهيد تا كاملا به آرد آغشته شوند.
3. سپس 8 تا 10 دقيقه مرغ‌ها را در روغن داغ سرخ كنيد به طوري‌كه 2طرف سينه مرغ سرخ شود.
4. براي تهيه سالسا، گوجه‌فرنگي، پياز، گشنيز، آبليمو و فلفل تند را با هم مخلوط كنيد و مرغ را با اين مخلوط سرو كنيد.