1. هویج را ریز رنده کنید.
2. با بقیه مواد مخلوط كنيد.
3. خوب ورز دهید.
4. در دست شکل دهيد.
5. در روغن سرخ کنید.
6. اگر هویج در ضمن رنده‌شدن آب انداخت برای این‌که کتلت شل نشود، کمی از آب آن‌را بگیرید.