مرحله 1 - موز را از وسط بصورت طولی به دو نیم کرده و در ظرف کشیده ای گذاشته به طوری که موزها به موازات هم و بین آنها خالی باشد. مرحله 2 - اسکوپ های بستنی را در فضای خالی بین موزها قرار داده، روی آنها توت فرنگی ورقه یا درسته و آناناس خرد شده بریزید. مرحله 3 - روی موز و بستنی را با سس شکلات، مغز گردو یا شکلات و خامه تزئین کرده، سپس سرو نمائید.