ابتدا تابه ای را روی حرارت ملایم قرار دهید. سپس روی نان تست یک ورقه کالباس گذاشته و روی آن پنیر چدار بریزید.دو ورقه نان تست را روی هم قرار دهید. به دو طرف نان تست کمی کره بمالید و در حالی که آن را در تابه قرار داده اید با کفگیر محکم نگه دارید تا ساندویچ در حالی که سرخ می شود کاملاً به هم فشرده شود