تن ماهی را 20 دقیقه بجوشانید و بعد از اینکه داغی آن رفت،بگذارید داخل یخچال تا خنک شود و بعد از آن روغن آن را بیرون بریزید،برای این کار با قاشق روی تن ماهی فشار دهید تا روغن آن کاملا بیرون ریخته شود.

تخم مرغها را آبپز کرده و آنها را هم بگذارید داخل یخچال تا مقداری خنک شوند.

نان تستها را رویشان مایونز بریزید و در تمام سطح نان بمالید و بعد مقداری تن ماهی ریخته و تخم مرغها را هم حلقه حلقه کنید و روی نان تستها چیده و بعد نان بعدی را هم که قرار هست روی مواد قرار بگیرند را مایونز بریزید و بعدش نوش جان کنید