1. نیشکر را چند دقیقه در آب بخیسانید و گرما دهید تا بجوشد.
2. پوست پرتقال را اضافه کنید.
3. قهوه را آماده کنید، شکر را اضافه کنید، فندق را خرد کنید و نیمی از مخلوط آماده را اضافه کنید و خوب هم بزنید.
4. دسر را در لیوان های گرم شده بریزید. باقی ماندۀ مخلوط را اضافه کنید و با خامۀ زده شده تزیین نمایید و بلافاصله سرو کنید.