1. قهوه و شکر را در یک تابه ریخته، روی شعلۀ زیاد برای مدت 10 دقیقه حرارت دهید تا غلیظ شود.
2. زرده های تخم مرغ را بزنید و به مخلوط اضافه کنید و با قدرت هم بزنید.
3. سپس آن را در یک تابه گرما دهید. هر چند وقت یک بار، هم بزنید تا غلیظ شده، حجم آن زیاد شود.
4. از روی شعله بر‌دارید و بگذارید تا چند دقیقه سرد شود و مرتبا آن را هم بزنید.
5. شیر خشک، بادام و سفیدۀ زده شدۀ تخم مرغ را اضافه کنید.
6. مخلوط را به لیوان های کوچک تقسیم کرده، تا زمان پذیرایی، در یخچال نگه دارید.