1.در کاسه ای ماست، خیار، شوید، گشنیز، فلفل قرمز، سرکه و نمک و فلفل سیاه بزنید و مخلوط کنید.
2.سپس با سبزیجات مختلف سرو کنید.