1. پوست، چربي و استخوان را گرفته و گوشت آنرا با چرخ گوشت دو بار چرخ كنيد.
2. مغز نان ساندويچي را خيس كرده و با نمك و ادويه و سير رنده شده ريز، به گوشت اضافه كنيد و خوب مخلوط كنيد .
3. يك سر سلفون را روي ميز باز كنيد و گوشت را روي آن پهن كنيد و باقلا (يا پسته ) و هويج را روي گوشت لايه لايه بريزيد و آخرين لايه را با گوشت بپوشانيد اين عمل صرفاً به خاطر اين است كه اطراف كالباس كاملاً گوشتي باشد. وجود باقلا و هويج فقط براي زيباكردن كالباس در برش است و مزه خاصي به آن نمي‌دهد .
4. بعد به كمك دست سلفون را روي گوشت برگردانيد و گوشت را رول كنيد و در ضمن رول كردن سعي كنيد حباب هوا در آن نماند و گوشت فشرده شود و دوسر آن به اندازه كافي جا براي گره زدن داشته باشد.
5. سلفون را سه دور اطراف گوشت بپيچيد و چون به راحتي روي هم قرار مي‌گيرد به هيچ وجه ضمن پختن باز نمي‌شود.
6. يك سر كالباس را با سيمهاي مخصوص بسته بندي محكم ببنديد و از سر ديگر با دست گوشت را فشرده كنيد تا كالباس مانند بادكنك شده و وقتي با انگشت به آن فشار مي‌دهيد سفت باشد سپس سر ديگر را هم با همان سيم‌ها ببنديد.
7. ظرف بزرگي را انتخاب كنيد كه اگر كالباس را در آن بگذاريد به راحتي در كف آن قرار بگيرد و آب در ظرف ريخته روي شعله قرار دهيد.
8. وقتي به جوش آمد كالباس را در آن قرار دهيد.


* نگته مهم اين است كه آب حدافل 2 سانتي متر بالاي كالباس قرار گيرد تا چنانچه جوش رفت همه اطراف كالباس پخته شود . يك ساعت و نيم فرصت دهيد تا پخته شود .
* بعد از اين‌ كه پخته شد كالباس رادر يخچال گذاشته تا كاملاً سرد شود و بعد برش دهيد اگر كالباس را گرم برش دهيد خوب برش نمي خورد .
* بهترين روش جايگزين سلفون، استفاده از روده گوسفند است كه متاسفانه دسترسي به آن مشكل مي‌باشد .