سیر و اسفناج و پنیر خامه ای را در میکسر له کنید
بعد یک عدد فیلو را چرب کرده و از مواد رویش صاف کنید...فتا رو توی دست له کرده و روی مخلوط اسفناجی پخش کنید
پیازچه ها را هم روی مواد پخش کنید
بعد لایه بعدی فیلو و تکرار کار تا اندازه ای که مورد نظرتان میباشد
لایه آخر را هم چرب کرده و درفر 180 درجه تا وقتیکه طلایی شود قرار دهید

یا میتوانید مثلثی مثل سمبوسه بپیچانید