1. ابتدا جو را كه از قبل خيس كرده‌ايم به همراه آب، مرغ و پياز روي حرارت قرار داده تا پخته شود.
2. در زماني كه پخت، فلفل‌دلمه‌اي و هويج خردشده را به مواد اضافه كرده.
3. سه تا چهار ساعت روي حرارت بماند تا جا بيفتد.
4. بعد در انتها، شير را به همراه خامه، قارچ و جعفري به مواد مي‌افزاييم تا يكي دو جوش بزند، غذا آماده سرو است و در آخر كمي آب‌ليمو اضافه كنيد.