تمام مواد را با هم در کاسه ای ترکیب کنیدو به مدت 2 ساعت در یخچال قرار دهید.