1.تابه را روی حرارت متوسط گذاشته پیاز را 5 دقیقه در آن تفت دهید.
2.سپس از روی حرارت برداشته و آن را در ظرف آغشته به اسپری آشپزی ریخته،
3.پنیر و 5 ماده دیگر را به ان اضافه کرده و هم بزنید.
4.درب آن را گذاشته روی حرارت بسیار کم بگذارید تا زمانیکه پنیر ذوب شود . به همراه سبزیجات سرو کنید.