9.1ماده اول را با هم مخلوط کنید.درب ظرف را گذاشته و 24 ساعت در یخچال قرار دهید.
2.قبل از سرو ، جعفری را به آن اضافه کرده و هم بزنید.با نان فرانسوی سرو کنید.