1. فیله‌های ماهی را به قطعات 2تا 3 سانتی‌متري خرد می کنیم.
2. تکه‌های ماهی را در یک کاسه با تمامی مواد مخلوط و رویش را پوشانده و حداقل به مدت 2ساعت در یخچال می گذاریم.
3. پس از این مدت به سیخ کشیده و تا حدی که به رنگ طلایی مایل به قهوه ای درآید کبابش می کنیم.