1. فر را در دمای 425 روشن کنید.
2. به یک طرف نان‌ها اسپری آشپزی زده و روی نان‌ها را پودر سیر بریزید.
3. هر پیتا را به 8 قطعه تقسیم کنید. در سینی فر مرتب قرار دهید. به مدت 6 دقیقه یا تا زمانی‌که روی آن طلایی شود بپزید.