1. پوست و چربي فيله‌ها را جدا كنيد. به شكل تكه‌هاي لقمه‌اي خرد كنيد.
2. فلفل دلمه قرمز، فلفل قرمز و سير را نگيني خرد كنيد.
3. در ماهي‌تابه گريل، مرغ‌ها را گريل كنيد. سپس خارج كنيد.
4. روغن زيتون را داخل يك ماهي‌تابه داغ بريزيد. سير و فلفل‌ها را در آن تفت دهيد.
5. مرغ را اضافه و مخلوط كنيد. سپس كمي آب به آن اضافه كنيد.
6. سس اويستر و سويا را با شكر مخلوط كنيد. در آخر بادام هندي و گشنيز را اضافه كنيد.
7. يك تا دو دقيقه روي شعله هم بزنيد. با چاپ‌استيك( قاشق و چنگال چيني) سرو كنيد.