1. يك‌چهارم فنجان سس را با برس روي قارچ‌ها بماليد و 15 دقيقه كنار بگذاريد.
2. لوبيا، سير، روغن زيتون، پودرچيلي و نمك را در مخلوط‌‌كن كمي بزنيد، كنار بگذاريد.
3. اسفناج‌ها را در يك قاشق غذاخوري سس سالاد خیس کنید.
4. قارچ‌ها را روي توري يا به سيخ كباب بكشيد و با فاصله 10 سانتي‌متر با شعله به مدت 8 دقيقه كباب كنيد، سپس حلقه حلقه كنيد.
5. مخلوط لوبيا را به طور مساوي روي يك‌سوم از سطح ورقه‌هاي نان بريزيد و روي آن تكه‌هاي قارچ داغ، مخلوط اسفناج و در آخر پنير بريزيد و به شكل رولت بپيچيد.