1. مرغ پوست گرفته را با شعله بالاي فر، روي پنجره فلزي فر با فاصله 12 سانتي‌متر حدود 15 دقيقه كباب كنيد.
2. روغن مايع، خردل، آب‌ليمو، فلفل ليمو، ارگانو و فلفل تند را مخلوط كنيد و با برس به زير و روي مرغ‌ها بماليد.
3. پنج تا ده دقيقه ديگر در فر بگذاريد.


* حرارت فر براي پخت سينه مرغ 75درجه سانتي‌گراد و براي ران مرغ 85 درجه سانتي‌گراد است.