1. آرد، دارچین، و جوز، ميخك، زنجبيل، جوش شيرين و نمك را با هم مخلوط کرده. شکر، روغن، آب و تخم مرغ را با هم ترکیب کنید. کدو تنبل کنسرو شده، را به مخلوط آرد اضافه کرده و در ظرف کیک می ریزیم.
3. خمیر رادر 350 درجه به مدت 25 دقیقه در فر می گذاریم.