1. شكلات فندقي، فندق، شربت ذرت، وانيل، نمك و شكلات شيري را با هم ترکیب کرده و روی بخار می گذاریم تا شکلات ذوب شود. مخلوط را در دمای اتاق به مدت 6 ساعت بگذارید.
2. 1 قاشق غذاخوری شکلات را با یک قاشق آجیل،مخلوط کنید و به صورت توپ در آورید.