1. آب و شکر را روی حرارت ملایم قرار دهيد.
2. اجازه دهيد تا جوش بيايد.
3. گلاب و زعفران را اضافه کنيد.
4. آب‌لیمو را بريزيد.
5. پس از چند جوش، شربت آماده شده را از روی شعله بر می دارید.