1.پیاز را اضافه کرده تا زمانی که نرم شود.روغن و نان تست طلایی رنگ شده و سیر و زعفران (در صورت استفاده)، گوجه فرنگی و رب گوجه فرنگی، سوسیس و سوپ را با هم ترکیب کنید.
2.رشته را می جوشانیم و به سوپ اضافه می کنیم.
3. میگو را با نمک و جعفری به سوپ اضافه می کنیم.