1. بیکن را می پزیم تا ترد شود.
2. کرفس و 3 مواددیگر را در روغن سرخ می کنیم.
3. آرد را باذرت و مواد مخلوط می کنیم تا وقتی که صاف شود. مخلوط را 30 دقیقه بجوش می اوریم. در اخر با بیکن و کراکر صدف مخلوط می کنیم و می گذاریم تا بپزد.