1- پیاز و سیر را در روغن سرخ کرده.
2- سیب زمینی هارا می جوشانیم تا بپزد و در میگو هم بزنید.
3- نمک و فلفل رابرای مزه دار کردن استفاده می کنیم و سپس آن را سرو میکنید.