1. بیکن را به مدت ​​5 دقیقه می پزیم
2.بعد 5 فنجان آب، پیاز را ا ضافه کرده تا بپزد. نخود فرنگی و آویشن، مرزه و فلفل را به جوش می آوریم
3.سیب زمینی را می کوبیم بعد نمک و آویشن، در صورت دلخواه به آن اضافه می کنیم و آن را سرو میکنیم.