1-آووکادو و 3 مواد دیگر را در یک مخلوط کن ترکیب می کنیم تا صاف شود.
2-مخلوط را در یک کاسه بزرگ بهم زده و3 مواد دیگررا می زنیم تا صاف شود بعد آن را 1 ساعت در یخچال می گذاریم و سپس سرو میکنیم.