1. سیر، پیاز، هویج و کرفس، را با نمک ترکیب می کنیم و روی حرارت می گذاریم تا زمانی که نرم شود.
2. 8فنجان سوپ آب مرغ را اضافه می کنیم تابه جوش بیاید و مرغ پخته شود.
3. مرغ را خارج می کنیم و رشته فرنگی را اضافه کرده پوست و استخوان مرغ را جدا کرده وآن را تکه می کنیم و Hن را با نمک و فلفل و جعفری به سوپ اضافه می کنیم.