1- تمام مواد به جز رشته فرنگی را در یک قابلمه بزرگ به جوش می آورید تا مرغ و سبزیجات بپزد.
2- مرغ را خارج کرده و رشته فرنگی را به سوپ اضافه کرده تا رشته فرنگی پخته شود مرغ را به سوپ اضافه می کنیم.
3- سپس آن را سرو میکنید.