قهوه اسپرسو را با دستگاه قهوه ساز تهيه مي كنيم و شير را جوشانده به قهوه اسپرسو اضافه مي كنيم در آخر روي شير 2 قاشق پودر كاكائو اضافه مي كنيم با پودر قهوه تزئين كرده سرو مي نماييم.