4 مواد اول تشکیل دهنده را در یک کاسه بزرگ ریخته پوست لیمو و 4 مواد دیگررا با یک همزن مخلوط کرده روی سالاد را فلفل بپاشید.