از قبل دمای فر روی 450 درجه باشد. پوست نان را روی سینی فر قرار دهید. 3 دقیقه باید در دمای 450 درجه باشد.بعد از اجاق بردارید. ترشی را در کل پوسته بپاشید، سپس 2 سانتی متر از لبه های نان را ببرید. در مرحله بعد ترشی را در بالای مرغ بریزید وهمچنین پاشیدن ریز شده گوجه فرنگی، پنیر، و پیازچه به طور مساوی بر روی مرغ. پخت در دمای 450 درجه به مدت 9 دقیقه و یا تا وقتی که پنیر آب شود .سپس پیتزا را به 6 قسمت برش دهید.