1- قوطی را باز نکنید!
2- تمام مواد به جز تاکو را در قابلمه پر از آب بگذارید و سپس بر روی اجاق تا گرم شود.
3- وقتی که مواد قابلمه غلیظ شد به همراه تاکو آن را در بشقاب بریزید.
4- روی مواد, پیاز، گوجه فرنگی را اضافه کنید و می توانید با نان ذرت میل کنید.