1. مرغ را در قطعات کوچک ببرید و کمی در کره تفت دهید.
2. پوست یک پرتقال را خلال كنيد و تلخی‌اش را بگيريد.
3. با یک تا دو لیوان آب و نمک به مرغ اضافه کنید و بگذارید بپزد.
4. پوست ۶ عدد پرتقال را بگیرید. پوست نازک پره‌های پرتقال را نیز بگيريد.
5. قسمت‌های گوشتی پرتقال را به مرغ پخته اضافه کنید.
6. شکر و زعفران را نیز اضافه کنید. چند دقیقه بپزید تا پرتقال ها له نشوند.
7. وقتی در ظرف خورش را کشیدید، خلال پسته را روی آن بریزید.