شير را گرم کنيد تا حرارت آن به اندازة حرارت بدن يعني 37 درجه برسد (چنانکه اگر دست خود را درون آن فرو ببريد نه گرما حس کنيد، نه سرما). مايه خمير و يک پنسه شکر را در شير بريزيد و بگذاريد مدت 5 دقيقه بماند. آرد را الک کنيد و نمک را روي آرد بريزيد. کره را چند ساعت قبل از يخچال بيرون بگذاريد تا نرم شود. سپس شير، مايه خمير، شکر و تخم مرغ را روي آرد بريزيد و هم بزنيد. بعد کرة نرم شده را اضافه کنيد و آن را هم بزنيد تا خمير شود. خمير را 10 دقيقه ورز دهيد و روي آن را بپوشانيد و در گوشه اي از آشپزخانه که گرم است يک تا دو ساعت بگذاريد بماند. پس از اين مدت، به اندازه يک گردو از خمير برداريد و روي ميز با کمک وردنه به شکل يک مثلث باز کنيد. آن را لوله کنيد و آن را در سيني چرب شده بگذاريد. بعد روي آنها را زرده تخم مرغ که با کمي زعفران مخلوط کرده ايد بماليد و کنجد بپاشيد. سپس 20 دقيقه روي پنجرة وسط فر با دماي 180 درجة سانتيگراد برابر با 350 درجة فارنهايت و معادل درجة 6 ترموستات بپزيد. در انتها، از فر بيرون بياوريد و وقتي کمي سرد شد در ظروف دردار بچينيد تا خشک نشود.
نکته: اگر از مايه خميري که بايد مستقيماً با آرد مخلوط شود استفاده مي کنيد ديگر لازم نيست مايه خمير و شکر را جداگانه عمل آوري کنيد بلكه بايد مستقيم با آرد مخلوط کرده و سپس بقية مواد را اضافه کنيد. در صورتي مي توان مايه خمير را به آرد اضافه کرد که از مايه خمير فوري استفاده شود.