1-خیارها را از درازا به دو نیم کنید و با استفاده از قاشق، دانه¬ها را خارج کنید.
2-هر کدام را از عرض به دو نیم کرده و آنها را روی تخته¬ی خردکن قرار دهید و بصورت مورب ببرید تا قطعات یک سانتیمتری حاصل شود.
3-روغن را در وک داغ، حرارت دهید تا سطح آن مواج شود.زنجبیل و سیر را افزوده و به مدت 10 ثانیه تفت دهید.
خیار و پیازچه را افزوده و به مدت 30 ثانیه تفت دهید.
4-سرکه چینی، سس صدف، سویا سس، سرکه مالت، شکر و روغن کنجد را اضافه کرده و بیش از یک دقیقه تفت دهید.
5-در مرحله آخر باقیمانه مواد لازم را اضافه کنید و به مدت 1 دقیقه تفت دهید تا خیارها پخته و نرم شوند. غذا را بلافاصله سرو نمایید.