1. سه قاشق بستنی را با شیر و اسپرسو ترکیب کرده و روی گاز قرار می دهیم تا کاملا داغ شود.
2. لیوان ها را با شکلات داغ پر کنید.