سینه اردک را تمیز می کنیم.
2. 1 قاشق غذاخوری. چای، 1 قاشق چایخوری برنج، نمک کوشر، و فلفل را ترکیب می کنیم. پودر را روی اردک می پاشیم
3. شعله اجاق راتا 450 درجه 1 تا 2 دقیقه حرارت می دهیم .15 تا 20 دقیقه، می گذاریم تا اردک قهوه وتردشود.
4.گوشت اردک را با نمک کوشر کباب می کنیم.
5. 5 دقیقه اردک را می گذاریم و برش می زنیم و1 قاشق چایخوری ادویه،را به برشها اضافه می کنیم .