1. پیاز داغ را تهیه کرده ویک قاشق آرد را به همراه با ادویه به آن اضافه کنید.
2. آب ریخته ونبات‌ها را اضافه کنید تا بجوشد.
3. در پایان زعفران الیت حل شده را اضافه کرده و یک تخم‌مرغ زده‌شده را افزوده و بعد بلافاصله از روی حرارت بردارید.