شکر را در آب پرتقال ریخته سپس پوست پرتقال را می ريزيم و در یخچال می گذاریم تا کماجدان یخ ببندد. سپس شیر و روغن زیتون را به آن اضافه کرده هم می زنیم و مجدداً در یخچال می گذاریم و به مصرف می رسانیم.