در یك سینی راسته های خرد شده را چیده و با یك قاشق روغن زیتون و آب لیمو را روی آن بدهید. در آخر روی فلفل های نیمكوب را قرار دهید. سینی را به مدت 2 ساعت در یخچال بگذارید . فلفل دلمه ای را به صورت خلال در آورده , راسته ها و خلالهای فلفل را روی كباب پز قرار دهید تا زمانی كه راسته ها بپزند و فلفل ها نرم شوند. در طول پخت به كباب ها نمك بزنید و مطابق شكل با نان لواش سرو كنید .