1. در ظرفي پنير خامه‌اي را با سس مايونز خوب مخلوط کنيد تا مايه يکدستي به وجود آيد
2. هويج را خلالي خرد کنيد. پياز و فلفل دلمه‌اي‌ها را به صورت حلقه حلقه درآوريد.
3. تن ماهي را در صافي قرار دهيد تا روغن اضافه آن گرفته شود.
4. تن ماهي، پياز، هويج و آب‌ليمو ترش، نمک و فلفل را مخلوط کنيد و به مخلوط پنير خامه‌اي بيفزاييد.
5. کره نرم شده را روي ورقه‌هاي نان بماليد و حلقه‌هاي پياز و فلفل دلمه‌اي‌ها را قرار دهيد و از مخلوط تن ماهي روي هر چهار ورق نان بريزيد و روي آن‌ها يک ورق نان قرار دهيد.