کدو را به قطعه‌های کوچک بریده و با پوست می‌پزیم، بعد از پخت به صورت پوره کرده و تمام مواد ذکر شده را مخلوط کنيد.
توجه داشته باشيد که آرد را به صورت مساوی ، کم کم اضافه کرده تا خمیر تقریبا سفتی به دست آید، و بعد به صورت فرم دلخواه سرخ کنید.