روغن آفتابگردان، سرخ هویج. خیط و پیت کردن روغن اضافی را بر روی حوله کاغذی. خنک کردن.

محل بر روی یک بشقاب خدمت است. پور سس ماست در بالا، با تکه های فلفل قرمز نم نم. به عنوان اشتها آور.