1. ابتدا هويج‌ها را پوست كنده، به صورت حلقه‌اي برش مي‌دهيم و با مقداري آب و نمك را مي‌پزيم.
2. مرغ‌ها را با كره سرخ كرده، سپس پياز سرخ شده را به آن اضافه مي‌كنيم. آلو را نيز جداگانه مي‌پزيم و مرغ‌ها را داخل آلو قرار مي‌دهيم و مقداري شكر و نمك به آن اضافه مي‌كنيم.
3. زرشك و چوب دارچين را نيز داخل خورش قرار داده و اجازه مي‌دهيم تا كمي بجوشد و جا بيفتد.
4. هويج پخته شده را با خورش مخلوط كرده و اجازه مي‌دهيم تا بجوشد و طعم خورش به خورد هويج‌ها برود، وقتي كه آب خورش غليظ شد، آماده است و مي‌توانيم آن را سرو كنيم. دقت مي‌كنيم زعفران را كمي قبل از جاافتادن خورش به آن اضافه كنيم.