1-قارچ ها را خوب بشویید و کنار بگذارید تا خشک شود.سپس در آرد سوخاری بغلتانید.
2-تخم مرغ را همراه با شیر و نمک هم بزنید تا کاملا مخلوط شود.قارچ های آغشته به آرد را در مخلوط شیر و تخم مرغ بگذارید.
3-سپس درآورید و در روغن سرخ کنید.