1-ابتدا بلغور جو را به مدت 2 ساعت میخسانیم.
2-سپس با اب و هویج رنده شده ان را میجوشانیم.
3-دوباره آب مرغ و سوپ الیت را با دو لیوان آب مخلوط کرده را به ان اضافه مینماییم.
4-میگذاریم تا جابیفتد دوباره شیر داغ شده به ان اضافه مینماییم توجه داشته باشید اگر شیر سرد باشد در غذا بریده بریده میشود وقتی غذا جا افتاد قبل از صرف كردن خامه به ان می افزاییم.