تمام مواد بالا را با هم مخلوط کرده و روی حرارت قرار دهید تا روی آن کف تشکیل شود. به هیچ وجه آن را صاف نکنید. فقط هنگام سرو کردن آن را هم بزنید.