1-سير را روي ورق آلومينيوم مي گذاريم و روي آن مقداري كره، نمك و فلفل مي ريزيم. ورق آلومينيوم را دور سير پيچيده و آن را در فر با حرارت (350 درجه فارنهايت يا 175 درجه سانتيگراد) قرار مي دهيم تا كاملاً پخته و سرخ شود. شير را داغ كرده و كنار مي گذاريم.
2-سيب زميني ها را در آب مي پزيم، پوست كنده و در ظرفي مي ريزيم. سپس با پوره كن دستي له مي كنيم.
3-نمك، فلفل و شير را به سيب زميني اضافه مي كنيم و همه را با پوره-كن دستي له و مخلوط نموده سرو مي كنيم.ميني همراه با سير رست شده