سيب‌زميني توري همراه با پنير برشته

در ظرف نچسبي، كره ريخته و آن را روي حرارت ملايم ذوب مي كنيم. بعد از ذوب شدن كره، پنير سفيد را اضافه مي كنيم تا آن هم ذوب شود. پس از گذشت 2 دقيقه از ذوب شدن كامل پنير، تخم مرغ ها را روي آن شكسته، فلفلسياه را هم اضافه مي كنيم و هم مي زنيم تا تخم مرغ بسته شود،پنير برشته براي سرو آماده است.هنگام سرو، يك تكه نان تازه را در ظرف قرار داده، پنير برشته را روي آن مي ريزيم، سيب زميني توري را روي پنير مي گذاريم و با گوجه فرنگي و سبزي تازه تزيين مي كنيم.

طرز تهيه:
سيب زميني ها را پس از پوست كندن، با رنده درشت از طول رنده مي كنيم تا رشته هاي درازي ايجاد شود سپس به آن نمك اضافه مي كنيم. در ماهيتابه تفلوني كوچكي 2 قاشق غذاخوري روغن مي ريزيم و روي حرارت مي گذاريم تا روغن داغ شود.نيمي از رشته هاي سيب زميني را طوري در روغن مي ريزيم كه به صورت توري درآيد، براي اين كار بايد رشته ها به صورت عمودي و افقي روي هم ريخته شوند.وقتي يك طرف سيب زميني ها سرخ شد، با دقت آن را برمي گردانيم تا طرف ديگر نيز سرخ شود. (در اين مرحله سيب زميني ها به هم چسبيده و حالت يك تكه و توري به خود گرفته است، بنابراين برگرداندن آن آسان خواهد بود.)بقيه سيب زميني را به همين صورت با بقيه روغن سرخ مي كنيم.